Marszałek Józef Piłsudski

Lata powojenne

był mu przeciwny, bo ingerował on w struktury armii. W tym okresie nadal spadała wartość złotego i wielu przedsiębiorców poniosło poważne straty, upadły zakłady pracy i rosło bezrobocie. Wówczas Piłsudski postanowił interweniować. Przejęcie władzy oznaczało naruszenie demokracji w kraju i załamanie procesu politycznego w Polsce. Nie miał on programu uzdrowienia sytuacji – pragnął jedynie ograniczyć sejmowładztwo i odsunąć polityków od spraw wojskowych.

Zamach stanu Zamach stanu
    26 maja 1926 roku tłumy demonstrantów w Warszawie protestowały przeciwko rządom Witosa. Piłsudski sądził, że Witos skapituluje, ten jednak nie zamierzał rezygnować i wezwał policję do rozpędzenia demonstracji. Mimo że nowy minister wojny, Juliusz Malczewski, odwołał manewry, które miały odbyć się w pobliżu Warszawy, oficerowie popierający Piłsudskiego zignorowali polecenie ministra i część stacjonujących pod Warszawą oddziałów wkroczyła do stolicy. Piłsudski sądził, że zmusi to rząd do ustąpienia, Witos był jednak nieugięty. Po stronie Konstytucji opowiedział się też prezydent Wojciechowski. Tak więc konflikt można było rozwiązać jedynie siłą.
Od tej chwili wypadki potoczyły się błyskawicznie. Wojna domowa trwała zaledwie kilka dni, przy czym walki ograniczały się do obszaru stolicy. Piłsudski spotkał się z prezydentem Wojciechowskim na Moście Poniatowskiego, jednak rozmowa ta nie przyniosła rozwiązania konfliktu. Prezydent zdecydował się bronić demokracji wszelkimi środkami. Sytuację pogarszał fakt, że kolejarze odmówili transportu oddziałów

<- Wróć | Dalej ->

Copyright © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Portal Aktywnych Internautów