Marszałek Józef Piłsudski

Ciekawostki

Treść nagrania Józefa Piłsudskiego z roku 1924
Stoję przed jakąś dziwną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść w świat beze mnie, jego właściciela. Zabawne pomysły mają ludzie! Doprawdy, trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tę zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, śrubkę naciśnie – i jakaś trąba, zamiast mnie, gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos, ode mnie oddzielony, przestał nagle być moją własnością i należy już, nie wiem do kogo, nie wiem do czego: do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawany będzie za trzy grosze gdzieś na jarmarkach, prawie na funty, jak pierniki, prawie na łuty, jak jakie cukierki.

Poniżej publikujemy pełną listę wszystkich odznaczeń jaką otrzymał Naczelny Wódz. Józef Piłsudski nigdy nie zakładał wszystkich z racji chociażby techniczej niemożności. W takich wypadkach protokół wskazuje noszenie najwyższych klasą orderów danego Państwa.
  • 1912 - odznaka Szkoły Oficerskiej Związku Walki Czynnej, tzw. "Parasol"
  • 2.23.6.1915 - order Żelaznej Korony III kl. Z dekoracją wojenną, order nadał szef Szt. Gen. Conrad von Hötzendorf na wniosek feldmarsz. por. Kralička z dnia 11.6.1915 parafowany przez cesarza. Józef Piłsudski, poza dowództwem austryjackim, orderu nie nosił (W listopadzie 1915 wniosek o nadanie Komendantowi orderu Leopolda opiniował negatywnie komendant Legionów Polskich gem. Trzask-Durski ze względów politycznych, zarzucając Piłsudskiemu brak jolaności wobec Austrii i dążenie do niepodległości Polski.)

Dalej ->

Copyright © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Portal Aktywnych Internautów