Marszałek Józef Piłsudski

Bibliografia

Książki, związane z tematem:

  • Józef Buszko, Historia Polski cz. 1864-1948, Warszawa 1983
  • Cepnik Henryk, Józef Piłsudski: portret biograficzny, Warszawa 1988
  • Garlicki Andrzej, Pod rządami Marszałka, Warszawa 1994
  • Garlicki Andrzej, Przewrót majowy, Warszawa 1987
  • Lipinski Wacław, Wielki Marszałek: (1867-1935) , Warszawa 1939
  • Nałęcz Daria i Tomasz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1987

Przydatne strony internetowe:

Copyright © 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! Portal Aktywnych Internautów